Dzisiaj zabieram was w…

Dzisiaj zabieram was w odległe czasy średniowiecza. Tym razem zapoznamy się historią ważnego konfliktu, czyli wojną trzynastoletnią i upadkiem potęgi zakonu krzyżackiego.

Kiedy 15 lipca roku Pańskiego 1410 Władysław II Jagiełło ruszał do walki z siłami zakonu krzyżackiego, z pewnością nie spodziewał się, że jeden z jego synów, mierząc się pół wieku później z tym samym adwersarzem, zapisze się złotymi literami na kartach historii, odzyskując po 158 latach zaboru Pomorze Gdańskie i przyczyniając się do wzrostu potęgi dynastii Jagiellonów. Według Długosza, misję rewindykacji Pomorza powierzył już swemu synowi Kazimierzowi Wielkiemu Władysław Łokietek Jednak dopiero przeszło 100 lat później dokonał tego Kazimierz IV Jagiellończyk, najmłodszy syn Jagiełły, z Bożej łaski król polski i wielki książę litewski.

Link do znaleziska Wojna trzynastoletnia i upadek potęgi zakonu krzyżackiego

Poniżej wołam osoby, które wyraziły chęć otrzymywania powiadomień o nowych wpisach.Jeśli ktoś chciałby dopisać się do listy, proszę o zostawienie plusa przy przeznaczonym do tego komentarzu pod niniejszym wpisem. Zachęcam również do obserwacji pierwszego tagu, którym opatrzone zostało linkowane znalezisko (tag autorski)

Dodatkowe Tagi: #gruparatowaniapoziomu #qualitycontent #ciekawostkihistoryczne #prawo #geografia #kultura #handel #pieniadze #wojna #zainteresowania #zwyczaje #polityka #technologia #polska #niemcy #wojsko

No Comments

Comments are closed.