Przenośny atomowy zegar…

Przenośny atomowy zegar optyczny

Naukowcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch zbudowali przenośny atomowy zegar optyczny. Taki zegar jest dużo dokładniejszy od klasycznego zegara atomowego i wykazuje się precyzją sięgającą 10^-18 sekundy. Taka dokładność pozwala na mierzenie grawitacyjnej dylatacji czasu, a dzięki względnie kompaktowym wymiarom samego zegara (przyczepa na zdjęciu) porównywanie jej między dwoma miejscami. Takie badania pozwolą na rozwinięcie geodezji relatywistycznej i uzyskanie bardziej precyzyjnych map Ziemi, a także mogą znaleźć zastosowanie w badaniach ciemnej materii.

https://www.wykop.pl/link/4162577/eng-przenosny-optyczny-zegar-atomowy/

#fizyka #nauka #technologia #liganauki #gruparatowaniapoziomu #mikroreklama

Powered by WPeMatico

No Comments

Comments are closed.