Stała Hubble’a jest…

Stała Hubble’a jest niestała?

https://www.wykop.pl/link/4185091/stala-hubble-a-jest-niestala/

Astronomowie korzystający z Teleskopu Hubble’a dokonali najbardziej precyzyjnych pomiarów tempa rozszerzania się wszechświata i zauważyli coś niezwykłego, czego w tej chwili nie potrafią jednoznacznie wyjaśnić. Tempo rozszerzania się wszechświata zostało po raz pierwszy obliczone przed niemal 100 laty. Wiemy, że wszechświat rozszerza się coraz szybciej, jednak najnowsze wyniki pokazują, że obecnie zmiany tempa rozszerzania są większe niż dotychczas sądzono.

#nauka #fizyka #kosmos #astronomia #ciekawostki #zainteresowania #liganauki #gruparatowaniapoziomu #technologia #mikroreklama

No Comments

Comments are closed.